Vinkkejä perehdytykseen

5.9.2017    

Perehdyttämissuunnitelman tarkoituksena on helpottaa uuden työntekijän siirtymistä uuteen rooliin ja organisaatioon. Perehdytys kannattaa jakaa aikajaksoihin.Toteuta henkilöstön perehdytykset NAVISEC Flex- verkkokoulutusjärjestelmällä, jossa hyödynnät helposti omia perehdytysmateriaaleja. Perehdytysten suoritukset tallentuvat. Voit profiloida perehdytysten näkyvyydet henkilöstöryhmien mukaan. 

Navicre toteuttaa ensimmäisen perehdytyskurssin yhteistyössä.

Lue lisää

<< <  Sivu 2 / 2

6.10.2015
Rakenna turvallisuuden osaamisportaali tarpeiden mukaiseksi. Kehitä säännöllisillä Navisec Flex- verkkokoulutuksilla henkilöstön turvallisuusosaamista. Turvallisuusohjeistot ovat portaalissa jatkuvasti saatavilla ja niiden hyödyntämiseen on käytettävyyttä lisääviä ominaisuuksia.
8.6.2015
Or­ga­ni­soi koh­de­ryh­mä­koh­tai­set si­säi­set ja ul­koi­set ­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa. NA­VI­SEC Flex -verk­ko­kou­lu­tus- ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan ja pal­ve­lun te­hos­ta­mi­sen se­kä ko­rot­taa pal­ve­lu­ta­soa pie­nem­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la.
10.4.2015
Organisaation perehdytysvastaavat ja aihealueiden substanssiosaajat voivat nyt helposti rakentaa yksikkökohtaiset verkkokoulutussisällöt niin, että suoritukset rekisteröityvät verkko- oppimisympäristöön.
14.1.2015
Nyt on mahdollista toteuttaa verkkokoulutukset ja sisällöt niin, että kouluttautuminen onnistuu myös mobiilisti – tableteilla ja puhelimilla.
12.8.2014
Navisec Flex- järjestelmä on täydellisesti uudistunut toiminnallisesti, sisällöllisesti ja visuaalisesti. Siinä on lukuisia laajennusmahdollisuuksia. Käyttö on entistä helpompaa.
12.5.2014
Tietosuoja- ja tietoturvasitoumukset pyydetään tyypillisesti allekirjoitettuna paperilla. Sitoumusten valvonta ja seuranta on ongelmallista. Sitoumusten toteutus vaihtelee organisaatioittain ja yksiköittäin.
12.5.2014
Navisec- järjestelmällä alihankkijoiden ja ostopalveluiden osaamisen kehittäminen ja varmistaminen onnistuu kätevästi.
10.2.2014
EU:n ja Suomen kiristyviin tietosuojavaatimuksin voidaan varautua toteuttamalla Navisec- tietosuoja- ja tietoturvakonsepti.
28.6.2013
NAVISEC- Koulutus- ja kehittämiskeskus toimii organisaation omana työkaluna henkilöstön perehdytyksessä.