Three Plus Group Oy osti Navicre Oy:n koko osakekannan

24.10.2017    

”TPG-konsernin resursseja hyödyntäen Navicren tuotekehitykseen ja myyntiin saadaan lisää vauhtia. Yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on jatkuva koulutustarve ja Navicre Oy:n verkkokoulutustuotteet säästävät koulutuskustannuksia. Myös Navicren vahva tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä osaaminen kiinnostaa meitä.”, Navicren hallituksen puheenjohtajaksi nimitetty Finnish Net Solutions Oy:n varatoimitusjohtaja Olli Venemies arvioi.

Navicren osto on osa TPG-konsernin kasvusuunnitelmaa. TPG myi keväällä suurimman tytäryhtiönsä Verkavet Oy:n ja sen mukana seitsemän pieneläinklinikan Tuhatjalka -ketjun. Konserni keskittyy ohjelmistopalveluihin.

Konsernin tavoite on kasvaa eläinlääkärien ja pieneläinklinikoiden potilasohjelmistoissa Euroopan markkinajohtajaksi. Kotimaassa tavoitteena on nousta fysioterapia- ja muita terapiapalveluja tarjoavien yritysten potilasohjelmistojen ykköseksi.

Kauppa ei aiheuta välittömiä muutoksia Navicren toimintaan. TPG-konsernissa työskentelee hiukan yli 50 henkilöä. TPG-konsernin ohjelmistopalveluiden liikevaihto tulee tänä vuonna Navicre mukaan lukien olemaan noin 3,5 miljoonaa.

Lisätietoja:

Olli Venemies
Navicre Oy hallituksen pj.
+358 440 731 192
olli.venemies@fns.fi

Pasi Anttila
Navicre Oy toimitusjohtaja
+358 44 5515 600
pa­si.ant­ti­la@na­vic­re.com

<< <  Sivu 2 / 2

27.10.2015
Henkilöstön osaaminen eri yksiköissä vaihtelee esimerkiksi kokemustaustan mukaan. Osaaminen on keskeinen kilpailu- ja laatutekijä. Keskitä palvelu- ja tuoteosaamisen koulutusprosessit, tuotespesifikaatiot ja käyttö- ja huolto-ohjeet sekä esittelymateriaalit samaan Navisec- portaaliin, josta eri kohderyhmät löytävät ne helposti.
6.10.2015
Rakenna turvallisuuden osaamisportaali tarpeiden mukaiseksi. Kehitä säännöllisillä Navisec Flex- verkkokoulutuksilla henkilöstön turvallisuusosaamista. Turvallisuusohjeistot ovat portaalissa jatkuvasti saatavilla ja niiden hyödyntämiseen on käytettävyyttä lisääviä ominaisuuksia.
8.6.2015
Or­ga­ni­soi koh­de­ryh­mä­koh­tai­set si­säi­set ja ul­koi­set ­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa. NA­VI­SEC Flex -verk­ko­kou­lu­tus- ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan ja pal­ve­lun te­hos­ta­mi­sen se­kä ko­rot­taa pal­ve­lu­ta­soa pie­nem­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la.
10.4.2015
Organisaation perehdytysvastaavat ja aihealueiden substanssiosaajat voivat nyt helposti rakentaa yksikkökohtaiset verkkokoulutussisällöt niin, että suoritukset rekisteröityvät verkko- oppimisympäristöön.
14.1.2015
Nyt on mahdollista toteuttaa verkkokoulutukset ja sisällöt niin, että kouluttautuminen onnistuu myös mobiilisti – tableteilla ja puhelimilla.
12.8.2014
Navisec Flex- järjestelmä on täydellisesti uudistunut toiminnallisesti, sisällöllisesti ja visuaalisesti. Siinä on lukuisia laajennusmahdollisuuksia. Käyttö on entistä helpompaa.
12.5.2014
Tietosuoja- ja tietoturvasitoumukset pyydetään tyypillisesti allekirjoitettuna paperilla. Sitoumusten valvonta ja seuranta on ongelmallista. Sitoumusten toteutus vaihtelee organisaatioittain ja yksiköittäin.
12.5.2014
Navisec- järjestelmällä alihankkijoiden ja ostopalveluiden osaamisen kehittäminen ja varmistaminen onnistuu kätevästi.
10.2.2014
EU:n ja Suomen kiristyviin tietosuojavaatimuksin voidaan varautua toteuttamalla Navisec- tietosuoja- ja tietoturvakonsepti.
28.6.2013
NAVISEC- Koulutus- ja kehittämiskeskus toimii organisaation omana työkaluna henkilöstön perehdytyksessä.