19.1.2017

Verkkokoulutuksella kovia säästöjä

Verkkokoulutuksella säästät 50 – 70 % rahaa koulutuskustannuksissa verrattuna tavanomaiseen luentokoulutukseen. Ajan säästö on merkittävä ja saavutat myös muita käänteen tekeviä etuja.

Verkkokoulutuksen toteutus onnistuu nopeasti ja helposti. Henkilöstön saavutettavuus lähentelee 100 %. Osaamista pystyy kehittämään joustavasti siellä missä tarve on. Työntekijät voivat käyttää normaaleja työasemia, tabletteja tai älypuhelimia.

Koulutuksen voi käydä ajallisesti sopivana hetkenä ja tarvittaessa itsenäisesti. Tällöin häviää merkittävä osa kouluttautumisen pullonkauloista.

Koulutussisällöt voitte toteuttaa helposti NAVISEC- työkaluilla. NAVISEC- verkkokoulutus-järjestelmässä sisällöt ja läpikäytävä kokonaisuus on rakenteellisesti selkeä, joten henkilöstö suorittaa koulutuksen tehokkaasti.

Katso lisää

Sivu 1 / 2  > >>

5.9.2017
Perehdyttämisellä on suuri vaikutus työn tuottavuuteen, laatuun, työturvallisuuteen ja henkilön sitoutumiseen. Rakenna henkilöstön perehdytykset verkkoon NAVISEC Flex verkkokoulutusjärjestelmällä. Perehdyttämissuunnitelmaa ja perehdytyksen onnistumista voidaan seurata vaiheittain.
9.5.2017
Tietoturvan ja tietosuojan perusasiat viestittävä verkkokoulutus soveltuu luottamushenkilöinä toimiville. Luottamushenkilöiden on hyvä perehtyä oman toimintakentän mukaisiin tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöihin ja lainsäädäntöön.
10.3.2017
Mielenkiintoiset verkko- oppimismoduulit tarjoavat henkilöstölle helpossa muodossa uutta tietoa ja motivoivat syventymään aiheeseen. Voit suunnata eri oppimispolut kohderyhmittäin ja toimialoittain. Perushenkilöstön osaamista kehitetään joka kerta muuttuvilla sisällöillä.
19.1.2017
Verkkokoulutuksella säästät 50 – 70 % rahaa koulutuskustannuksissa verrattuna tavanomaiseen luentokoulutukseen. Ajan säästö on merkittävä ja saavutat myös muita käänteen tekeviä etuja.
23.9.2016
Luo Navisec- verkkokoulutus muutamassa minuutissa. Automaattitoiminnoilla pystyt luomaan verkkokurssin nopeasti omilla sisällöillä.
20.6.2016
Navicren käyttövalmis tietosuoja- ja tietoturvasivusto verkkokoulutuksineen ja ohjeistoineen päivittävät henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen.
6.4.2016
Perehdytystarpeet lisääntyvät ja perehdytysten toteutus monimutkaistuu. Henkilöstön työtehtävät vaihtuvat usein, työpaikan sijainti muuttuu ja sijaisuudet lisääntyvät. Verkkokoulutus ratkaisee useita perehdytykseen liittyviä käytännön ongelmia.
9.3.2016
Kehitä verkkokoulutuksella henkilöstön tietosuojaosaamista. Näin valmistaudut tehokkaimmin soveltamaan EU:n uutta tietosuoja-asetusta.
12.1.2016
Osaamisen kehittämisen järjestelmässä on organisaation osaamisen varmistamiseen liittyvä informaatio, verkkokoulutukset eri henkilöstöryhmille ja osaamisen arvioinnit.
27.10.2015
Henkilöstön osaaminen eri yksiköissä vaihtelee esimerkiksi kokemustaustan mukaan. Osaaminen on keskeinen kilpailu- ja laatutekijä. Keskitä palvelu- ja tuoteosaamisen koulutusprosessit, tuotespesifikaatiot ja käyttö- ja huolto-ohjeet sekä esittelymateriaalit samaan Navisec- portaaliin, josta eri kohderyhmät löytävät ne helposti.