Navicre Oy:n www-sivuston käyttöehdot

Huomaa, että käyttämällä Navicre Oy:n www-sivuja osoitat hyväksyväsi seuraavat ehdot.

Vastuunrajoitukset

Navicre Oy:n www-sivujen sisältö tarjotaan sellaisenaan ilman takuita sen käytettävyydestä. Navicre Oy ei anna mitään takuita näiden sivujen käytettävyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä. Mikäli pakottava lainsäädäntö ei toisin määrää, Navicre Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat näiden sivujen käyttämisestä tai niiden käytön estymisestä.

Ulkopuoliset sivustot

Tässä www-sivustossa on linkkejä muihin Web-sivustoihin, jotka eivät ole Navicre Oy:n hallinnassa. Navicre Oy ei ole vastuussa tällaisten www-sivustojen sisällöstä, tiedoista tai sovelluksista.

Tekijänoikeudet

Navicre Oy:n www-sivuja suojaavat kansainväliset tekijänoikeuslait. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä (kuten kuvia, muotoiluja, logoja, ääni- ja videoleikkeitä ja HTML-koodia) ei saa jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa kokonaan tai osittain missään muodossa ilman Navicre Oy:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Tekstien, kuvitusten, muotoilujen ja logojen jäljentäminen kokonaan tai osittain millä tahansa tavalla on lainvastaista. Tällaiseen jäljentämiseen tarvitaan Navicre Oy:n etukäteen myöntämä kirjallinen lupa. Navicre Oy suojaa immateriaalioikeutensa kaikin lainsäädännön sallimin tavoin.

Tietoturva

Navicre Oy on sitoutunut turvaamaan tietojesi tietoturvan. Navicre Oy suojaa verkosta keräämänsä tiedot asianmukaisilla fyysisillä, sähköisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön tai paljastumisen estämiseksi sekä tietojen tarkkuuden ja tietojen käytön oikeellisuuden varmistamiseksi.

Tietojen lähettäminen

Kaikkien Navicre Oy:lle tämän www-sivuston kautta lähetettyjen tiedotesanomien, ehdotusten, ideoiden ja käsitteiden omistusoikeudet siirtyvät Navicre Oy:lle pysyvästi. Navicre Oy ei ole vastuussa sen www-sivuston kautta välitettävien tietojen luottamuksellisuudesta. Aineiston lähettäminen Navicre Oyn www-sivustoon on osoitus siitä, että myönnät Navicre Oy:lle oikeuden julkaista kyseisen aineiston tuotteissaan ja julkaisuissaan missä tahansa tarkoituksessa, esimerkiksi markkinoinnissa. Suostumalla näihin ehtoihin luovut kaikista lähettämääsi aineistoon liittyvistä vaateista.

Muutokset

Navicre Oy pidättää oikeuden muokata sivuja tai estää niiden käytön milloin tahansa. Näiden ehtojen muutokset julkaistaan tässä URL-osoitteessa, ja ne tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu.