Verkkokoulutus, perehdytykset ja kriittinen osaaminen hallintaan kunnassa

NAVISEC
Flex
VERKKOKOULUTUKSET JA PEREHDYTYSKONSEPTI
KOULUTUSPROSESSIT
KOULUTUSVASTAAVAN
TYÖKALUT
OSAAMISKARTOITUKSET
INTEGROIDUT OHJEISTOT
RAPORTOINTI

 

Na­vic­re ratkaisee kuntien eri toimialojen ja toimipaikkojen osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen.

Osaa­mi­sen yl­lä­pi­to ja osaa­mi­sa­lueet ha­jau­te­taan ai­hea­lue­por­taa­lei­hin eri vas­tuu­hen­ki­löil­le. Heil­lä on käy­tös­sä skaa­lau­tu­va NA­VI­SEC Flex -verk­ko­kou­lu­tus- ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­työ­ka­lu.

Suunnittelutyökalulla toimintamallit ja henkilöstön ohjeistot sekä osaaminen pidetään vaatimusten mukaisesti ajan tasalla. Voimme toteuttaa yhteistyössä vaadittavan kokonaisuuden tai käyttää Navicren valmissisältöjä.

Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät verkkokoulutukset ja NAVISEC-ohjeistot muodostavat tietoturvan hallintajärjestelmän perustan. Vastaava osaamiskonsepti toimii muissakin vastuuhenkilöiden aihepiireissä.

NAVISEC Flex -verkkokoulutusjärjestelmään on rakennettu valmissisältöjä, kuten tietosuojan ja tietoturvan toimialakohtaiset koulutuspaketit, työhyvinvoinnin ja työsuojelun verkkokoulutus, lääkehoitokoulutukset ja säteilysuojelukoulutukset.

Koulutusmoduuleja voidaan täydentää organisaation omilla sisällöillä ja perehdytyspaketeilla.