NAVICRE OY:n henkilötietorekisteri – tilapäinen markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Navicre Oy

Teknologiantie 1

90590 Oulu

puh.+358085515600

Y-tunnus 1464328-5

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

toimitusjohtaja Pasi Anttila

Navicre Oy

Teknologiantie 1

90590 Oulu

puh.+358445515650

pasi.anttila@navicre.com

Rekisterin nimi

Navicre Oy:n tilapäinen markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen tilapäinen hallinta ja säilyttäminen markkinointitoimenpiteitä varten.

Rekisterin tietosisältö

Sukunimi, etunimi, organisaatio ja asema, osoitetiedot, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, yhteysloki.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakastietopalveluyrityksiltä.

Säännönmukaisten tietolähteiden luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointijestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain tietyt Navicren henkilökuntaan kuuluvat henkilöt henkilökohtaisella salasanalla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

 

NAVICRE OY:n henkilötietorekisteri – asiakashallintajärjestelmä

Rekisterinpitäjä

Navicre Oy

Teknologiantie 1

90590 Oulu

puh.+358085515600

Y-tunnus 1464328-5

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

toimitusjohtaja Pasi Anttila

Navicre Oy

Teknologiantie 1

90590 Oulu

puh.+358445515650

pasi.anttila@navicre.com

Rekisterin nimi

Navicre Oy:n Asiakashallintajärjestelmä

(CRM ja mahdolliset muut markkinointirekisterit)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen hallinta ja säilyttäminen asiakassuhteen hoitamista, myynti- ja markkinointitoimenpiteitä ja muita yhteydenottoja varten.

Rekisterin tietosisältö

Sukunimi, etunimi, organisaatio ja asema, osoitetiedot, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, yhteysloki.

Lisäksi mahdollisesti henkilön vastuualueet, asiakkaan projektihistoria, julkisia tietoja sekä yhteyshenkilö(t) Navicre :lla, markkinointitilaukset (julkaisut ja tiedotteet), kutsut ja osallistumiset markkinointitapahtumiin sekä markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden mahdolliset lupatiedot/kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta, Navicren työntekijöiltä (mm. käyntikortit), julkisista tietolähteistä ja Navicren taloushallinnon järjestelmistä ja Navicren henkilöstöjärjestelmästä. Markkinoinnin osalta osoitelähteet on pääsääntöisesti eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainitut.

Säännönmukaisten tietolähteiden luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää muille Navicren verkostoon kuuluville yhtiöille ja näiden ylläpitämiin tietokantoihin.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasjärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain Navicren henkilökuntaan kuuluvat henkilöt henkilökohtaisella salasanalla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.