Kehitä henkilöstön osaamista ja tehosta tietoriskien hallintaa

 

NAVISEC
Flex
VERKKOKOULUTUKSET JA PEREHDYTYSKONSEPTI
KOULUTUSPROSESSIT
KOULUTUSVASTAAVAN
TYÖKALUT
OSAAMISKARTOITUKSET
INTEGROIDUT OHJEISTOT
RAPORTOINTI

 

Navicre yksinkertaistaa osaamisen kehittämisen organisaatiossa.

NA­VI­SEC Flex -verk­ko­kou­lu­tus-  ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa osaamisen kehittämisen ja varmistamisen. Osaamisen ylläpito ja osaamisalueet hajautetaan aihealueportaaleihin eri vastuuhenkilöille. Heillä on käytössä skaalautuva NAVISEC Flex -verkkokoulutus- ja osaamisen kehittämistyökalu.

Kehittämistyökalulla toimintamallit sekä henkilöstön osaaminen ja ohjeistot pidetään vaatimusten mukaisesti ajan tasalla. Koulutuksissa ja perehdytyksissä voidaan toteuttaa yhdessä sovittu kokonaisuus tai käyttää Navicren valmissisältöjä.