NAVISEC Flex -tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutus varmistaa henkilöstön osaamisen

NAVISEC Flex -verkkokoulutusjärjestelmään on rakennettu tietosuojan ja tietoturvan toimialakohtaiset koulutuspaketit.

Koulutuspaketteja on seuraaville aloille: yleishallinto (yleinen tietoturva), terveydenhuolto, sosiaalihuolto, opetustoimi ja varhaiskasvatus. Koulutusmoduuleja voidaan tarvittaessa täydentää organisaation omilla sisällöillä ja perehdytyspaketeilla.

NAVISEC Flex -verkkokoulutusjärjestelmä skaalautuu organisaation tarpeisiin aihepiireittäin, työyksiköittäin ja ammattiryhmittäin. Järjestelmä palvelee henkilöstöä, koulutuspäällikköä, turvallisuuspäällikköä, tietohallintoa ja esimiehiä. Henkilöstö voi käydä verkkokoulutuksen läpi silloin, kun se heille sopii. Osa koulutuksesta on hyödyllistä jo perehdytysvaiheessa.

NAVISEC Flex -järjestelmä tarjotaan selainpohjaisena sovelluspalveluna. Koulutusjärjestelmä on helppokäyttöinen ja henkilöstön ajankäytön tarve on pieni. Vastuuhenkilöt saavat listauksen osaamisesta, koulutusmoduulin läpikäyneistä sekä tilastotiedot työyksiköiden ja ammattiryhmien osaamisesta.

Koulutusmoduulien lisäksi NAVISEC-verkkokoulutusportaalista löytyvät esimerkiksi aihekohtaiset henkilöstön ohjeistot sekä linkit julkisiin lähteisiin ja lainsäädäntöön. Ohjeistot on integroitu verkkokoulutusportaalin aihepiireihin NAVISEC-käyttöformaatilla, joka helpottaa hakuominaisuuksien ansiosta peruskäyttäjää löytämään halutut asiat nopeasti laajastakin ohjeistosta.

Valmiita NAVISEC- tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutuspaketteja:

Tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutukset:

 Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus yritykselle

 Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus kunnille ja julkisille organisaatioille

 Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus terveydenhuollolle

 Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus sosiaalitoimelle

 Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus opetustoimelle

 Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus päivähoidolle ja varhaiskasvatukselle

 Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus moniammatillisille työntekijöille

 Alihankkijoiden tietosuoja- ja tietoturvakoulutus -koulutusmoduuli