NAVISEC Flex - Verkkokoulutus- ja osaamisen kehittämisjärjestelmä

NAVISEC
Flex
VERKKOKOULUTUKSET JA PEREHDYTYSKONSEPTI
KOULUTUSPROSESSIT
KOULUTUSVASTAAVAN
TYÖKALUT
OSAAMISKARTOITUKSET
INTEGROIDUT OHJEISTOT
RAPORTOINTI

 

Paranna organisaatiosi osaamista systemaattisesti ja vaatimustenmukaisesti NAVISEC Flex -verkkokoulutus- ja osaamisen kehittämisjärjestelmän avulla.

Järjestelmä toimii työkaluna henkilöstön koulutuksessa, perehdyttämisessä ja organisaation kriittisen osaamisen kehittämisessä. Organisaation osaamisen kehittäminen tapahtuu henkilöstöä kouluttamalla sekä toimintamalleja ja ohjeistoja kehittämällä. Osaamisen seuranta voidaan toteuttaa työyksiköittäin tai ammattinimikkeittäin..

Henkilöstön ohjeistot integroituvat luontevasti aihealueisiin. Toimivan hakuominaisuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta henkilöstö löytää ohjeistoista tarvitsemansa tiedon vaivattomasti. Aihealueiden ohjeistot ovat henkilöstön käytettävissä esimerkiksi asiakastilanteissa ja ne ovat samassa portaalissa verkkokoulutusten kanssa. Integroiduilla ohjeistoilla varmistetaan henkilöstön osaaminen.

Aihepiirien koulutussisältöjen ja ohjeistojen yhteydessä on myös linkit ulkopuolisiin lähteisiin, kuten lainsäädäntöön, standardeihin ja muihin ohjeisiin.

Koulutussisällöt voivat olla omaa tuotantoa tai Navisec-järjestelmän valmissisältöjä. Sisältöjen toteutus ja ylläpito ovat oman organisaation substanssiosaajien hallinnassa, jolloin kustannukset pysyvät kohtuullisina.

NAVISEC-koulutus- ja osaamisen kehitysjärjestelmä palvelee eri aihealueiden osaamisesta vastuullisia esimiehiä ja asiantuntijoita, kuten henkilöstö-, hallinto-, koulutus-, turvallisuus-, tietoturva- ja tietohallintovastaavia. Järjestelmän rakentaminen voi tapahtua vaiheittain.

Koulutuskeskuksen etuna on helppokäyttöisyys siten, että eri alueiden substanssiosaajat ja vastuuhenkilöt hoitavat koulutusprosessien toteutuksen ja portaalin ylläpidon itsenäisesti. Henkilöstön massiivisia käyttökoulutuksia ei helppokäyttöisyyden takia tarvita.


Pyydä lisätietoja