NAVISEC Flex -Verkkokoulutuskonsepti: Avain henkilöstön osaamisen kehittämiseen

NAVISEC Flex -verkkokoulutusjärjestelmässä on valmiita konsepteja erilasiin koulutustarpeisiin. Verkkokoulutuskonseptit mahdollistavat omien sisältöjen toteutuksen ja/tai NAVISEC-valmissisältöjen käytön.   

NAVISEC Flex -verkkokoulutusjärjestelmään on rakennettu muun muassa tietosuojan ja tietoturvan toimialakohtaiset koulutuspaketit, työhyvinvoinnin ja työsuojelun verkkokoulutus, lääkehoitokoulutukset ja säteilysuojelukoulutukset. Koulutusmoduuleja voidaan tarvittaessa toteuttaa ja täydentää organisaation omilla sisällöillä ja perehdytyspaketeilla.

NAVISEC Flex -verkkokoulutusjärjestelmä skaalautuu organisaation tarpeisiin aihepiireittäin, työyksiköittäin ja ammattiryhmittäin. Se palvelee sekä henkilöstöä että vastuuhenkilöitä. Henkilöstö voi käydä verkkokoulutuksen läpi silloin, kun se ajallisesti heille sopii. Osa koulutuksesta on hyödyllistä jo perehdytysvaiheessa.

NAVISEC Flex -järjestelmä tarjotaan selainpohjaisena sovelluspalveluna. Koulutusjärjestelmä on helppokäyttöinen ja henkilöstön ajankäytön tarve on pieni. Vastuuhenkilöt saavat listauksen osaamisesta, koulutusmoduulin läpikäyneistä sekä tilastotiedot työyksiköiden ja ammattiryhmien osaamisesta.

Koulutusmoduulien lisäksi NAVISEC-verkkokoulutusportaalista löytyvät esimerkiksi aihekohtaiset henkilöstön ohjeistot sekä linkit julkisiin lähteisiin ja lainsäädäntöön. Ohjeistot on integroitu verkkokoulutusportaalin aihepiireihin NAVISEC-käyttöformaatilla, joka helpottaa peruskäyttäjää löytämään halutut asiat nopeasti laajastakin ohjeistosta.

NAVISEC-verkkokoulutuspaketteja:

Tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutukset:

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus yritykselle
Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus kunnille ja julkisille organisaatioille

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus terveydenhuollolle

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus sosiaalitoimelle

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus opetustoimelle

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus päivähoidolle ja varhaiskasvatukselle

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus moniammatillisille työntekijöille

Alihankkijoiden tietosuoja- ja tietoturvakoulutus

Työhyvinvoinnin ja työsuojelun verkkokoulutus:

Esimiehille ja asiantuntijoille

Lääkehoidon verkkokoulutus:

Laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille

Nimikesuojatuille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille

Lääkehoitoon kouluttamattomille

Terveydenhuollon säteilysuojelun verkkokoulutus:

Lähettäville lääkäreille ja vastaavan koulutusvaatimuksen ammattiryhmille

Säteilytyöntekijöille

Isotooppilääketieteen jatkokurssi

Röntgentutkimuksen jatkokurssi

Sädehoidon jatkokurssi

Sähköturvallisuus:

Sähköturvallisuuden verkkokoulutukset

NAVISEC- räätälöidyt verkkokoulutuspalvelut:

Verkkokoulutussisältöjen ja perehdytysten toteutus

Häiriötilanteiden ohjeistuskonseptin toteutus

Organisaation perehdytyskonseptin toteutus

Tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutussisältöjen toteutus erityisryhmille