Yrityksen sisäinen ja ulkoinen verkkokoulutus tehostaa palvelua ja liiketoimintaa 

NAVISEC
Flex
VERKKOKOULUTUKSET JA PEREHDYTYSKONSEPTI
KOULUTUSPROSESSIT
KOULUTUSVASTAAVAN
TYÖKALUT
OSAAMISKARTOITUKSET
INTEGROIDUT OHJEISTOT
RAPORTOINTI

 

Koulutusjärjestelmällämme voit organisoida sisäisen ja ulkoisen asiakaskoulutuksen verkossa.

NAVISEC Flex -verkkokoulutus-  ja osaamisen kehittämisjärjestelmä mahdollistaa liiketoiminnan ja palvelun tehostamisen sekä korottaa palvelutasoa pienemmillä kustannuksilla.

NAVISEC Flex -järjestelmä mukautuu ja skaalautuu erilaisiin koulutus- ja informaatiotarpeisiin.

Suunnittelutyökalulla toimintamallit ja henkilöstön ohjeistot sekä osaaminen pidetään vaatimusten mukaisesti ajan tasalla. Voimme toteuttaa yhteistyössä vaadittavan kokonaisuuden tai käyttää Navicren valmissisältöjä.

NAVISEC Flex -verkkokoulutusjärjestelmään on rakennettu esimerkiksi tietosuojan ja tietoturvan koulutuspaketit. Koulutusmoduuleja voidaan tarvittaessa täydentää organisaation omilla sisällöillä ja perehdytyspaketeilla. Henkilöstö ja tarvittaessa alihankkijat voivat käydä verkkokoulutuksen läpi silloin kun se heille sopii. Osa koulutuksesta on hyödyllistä jo perehdytysvaiheessa.

NAVISEC Flex -järjestelmä tarjotaan selainpohjaisena sovelluspalveluna. Koulutusjärjestelmä on helppokäyttöinen ja henkilöstön ajankäytön tarve on pieni. Vastuuhenkilöt saavat listauksen osaamisesta, koulutusmoduulien läpikäyneistä sekä tilastotiedot työyksiköiden ja ammattiryhmien osaamisesta.